תמוה המדרש שבני ישראל פרו וישרצו מלמד שהיו יולדות שישה בכרס אחת

תגובות