ה.זמיר כהן, פרשת וישלח / R.Zamir Cohen, Parshat Vayishlach - Who is rich...

תגובות