הרב זמיר כהן, צום עשרה בטבת / Rabbi Zamir Cohen, Asara BTevet Fasting

תגובות