הרב יצחק פנגר, להמתיק את המר / Rabbi Yitzhak Fanger, Sweeten the Bitter

תגובות