הרב אורי זוהר, פרשת מקץ / Rabbi Uri Zohar, Parshat Miketz

תגובות