הרב אורי זוהר, פרשת ויגש / Rabbi Uri Zohar, Parashat Vayigash

תגובות