הרה''ג מוצפי שליט''א - Haftatat Vayetze הפטרת ויצא.asf

תגובות