ה.זמיר כהן, פ.חיי שרה-כללים בבחירת בן זוג / R.Zamir Cohen, P.Chayei Sara...

תגובות