הרב אורי זוהר, פרשת וירא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Vayera

תגובות