הרב אורי זוהר, פרשת ויצא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Vayeitzei

תגובות