הרב אורי זוהר, פרשת תולדות / Rabbi Uri Zohar, Parshat Toldot

תגובות