הרב מאיר אליהו, פרשת וירא, תשע"ד / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Vayera, ...

תגובות