הרב זמיר כהן, פרשת ראה - זה לעומת זה / R.Zamir Cohen, Parshat Reeh - Thi...

תגובות