ה.זמיר כהן, פרשת עקב - אחד הכולל הכל / R.Zamir Cohen, Parshat Eikev - On...

תגובות