הרב אורי זוהר, פרשת ראה / Rabbi Uri Zohar, Parshat Reeh

תגובות