הרב מאיר אליהו, פרשת שופטים, תשע"ג / Rabbi Meir Eliyahu, Parashat Shofti...

תגובות