ה.זמיר כהן, פרשת פנחס - נקודת האמת הפנימית / R.Zamir Cohen, Parashat Pin...

תגובות