הרב מאיר אליהו, פרשת דברים, תשע"ג / Rabbi Meir Eliyahu, Devarim

תגובות