הרב אורי זוהר, פרשת שלח לך / Rabbi Uri Zohar, Parashat Shelach

תגובות