הרב אורי זוהר, פרשת אמור / Rabbi Uri Zohar, Parshat Emor

תגובות