הרב אורי זוהר, פרשת במדבר / Rabbi Uri Zohar, Parshat Bamidbar

תגובות