הרב ישראל מאיר לאו, שבת הגדול / Rabbi Israel Meir Lau, The Great Sabbath

תגובות