הרב זמיר כהן, סוכה כהלכה / Rabbi Zamir Cohen, Sukkah properly

תגובות