הרב מאיר אליהו, הכנה לראש השנה, חלק ב / Rabbi Meir Eliyahu, Preparation for Rosh Hashanah, Part 2

תגובות