הרב מאיר אליהו, הכנה לראש השנה, חלק א / Rabbi Meir Eliyahu, Preparation for Rosh Hashanah, Part 1

תגובות