הרב מאיר אליהו, הלכות יום הכיפורים / Rabbi Meir Eliyahu, Laws of Yom Kippur

תגובות