ה.זמיר כהן, פ.כי תצא - קודש הקודשים שבאדם / R.Zamir Cohen, P.Ki Teitzei - The Holy of Holies in man

תגובות