ה.ה.חודר, פ.שופטים, תשע"ב - אחריות אישית / R.H.Hoder, P.Shoftim, Tsha"b - Personal responsibility

תגובות