הרב אורי זוהר, פרשת שופטים / Rabbi Uri Zohar, Parshat Shoftim

תגובות