הרב אורי זוהר, פרשת כי תצא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Ki Teitzei

תגובות