הרב מאיר אליהו, פרשת ראה, תשע"ב / Rabbi Meir Eliyahu, Parshat Reeh

תגובות