הרב מאיר אליהו, פרשת ניצבים, וילך, תשע"ג / Rabbi Meir Eliyahu, Parshat Nitzavim, Vayelech

תגובות