ה.זמיר כהן, התפילין-משמעותם וסדר הנחתם / R.Zamir Cohen, The tefillin-Mea...

תגובות