ה.ה.חודר, פ.ואתחנן, תשע"ב-עשיר העולם מתחנן כעני/R.H.Hoder, P.Vaetchanan-...

תגובות