הרב אורי זוהר, פרשת עקב / Rabbi Uri Zohar, Parshat Eikev

תגובות