הרב שלמה לוינשטיין, פרשת דברים, תשע"ב / Rabbi Shlomo Levenstein, Devarim

תגובות