הרב מאיר אליהו, פרשת ואתחנן, תשע"ב / Rabbi Meir Eliyahu, Parshah Vaetchanan

תגובות