הרב הרצל חודר, פרשת מטות, תשע"ב - הנדר וחומרתו / Rabbi Herzl Hoder, Mato...

תגובות