הרב ברוך רוזנבלום, פרשת שלח לך, תשע"ב - הדרך להתקדמות

תגובות