הרב הרצל חודר, פרשת חקת, תשע"ב - והחכמה מאין תמצא

תגובות