הרב יוסף בן פורת, פרשת שלח לך - מיהו ציוני?

תגובות