הרב הרצל חודר, הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו

לרגל השנה לפטירתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל מביא הרב הרצל חודר רשמים וסיפורים על רבו - הרב מרדכי אליהו.

תגובות