הרב בועז שלום, פרשת שלח לך, תשע"ב - המסלול הבטוח

המסלול הבטוח - פרשת שלח לך

דור המדבר אינו נוחל את הארץ בשל שמאסו בארץ ישראל.
האבן עזרא נותן טעם אחר לדבר.
האם הוא חולק על חז"ל?
מה קורה לאדם שסומך על בשר ודם?
על איזה שאלה ששאל משה לא ענו המרגלים?
ומה השיב החזון איש לבן גוריון ששאל -- ואם תפרוץ מלחמה -- תלכו להלחם עם הגמרות?

תגובות