הרב ברוך רוזנבלום, פרשת קרח, תשע"ב - כוחה של מחלוקת

תגובות