עשר עובדות על...

חודש ניסן

1. ניסן הוא החודש הראשון בשנה, והחודש השביעי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי.
ניסן תמיד מלא, כלומר יש בו 30 ימים בכל שנה.
2. מזלו של החודש הוא טלה.
3. מקור שם החודש במילה האכדית "ניסנו", ומשמעו ניצן, שפריחתו באביב.
השם מופיע לראשונה במגילת אסתר: "בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל".
בעדה האתיופית נקרא החודש 'ליסן'.
4. חז"ל הסביר את שמו של החודש, בכך שהוא נגזר מלשון נס, משום שנעשו בו ניסים לישראל.
5. חודש ניסן נקרא גם "חודש האביב", ככתוב: "את חג המצות תשמר... למועד חודש האביב כי בחודש האביב יצאת ממצרים" (שמות לד, יח).
6. רמז נוסף ניתן לשם 'חודש האביב' שהוא אב-י"ב, כלומר, הראשון לי"ב החודשים.
7. על פי אחת הדעות בתלמוד (דברי רבי יהושע במסכת ראש השנה) נברא העולם בחודש ניסן.
על פי אותה דעה, ניסן הוא גם חודש הגאולה: "בניסן נגאלו (ממצרים), ובניסן עתידין ליגאל".
8. המשנה במסכת פאה אומרת, כי ראש חודש ניסן משמש גם כראש השנה למלכים, ובו התחילו למנות את שנות מלכי יהודה.
9. בכל חודש ניסן לא צמים ולא אומרים בתפילה תחנון, והוא החודש היחיד שבו ניתן לברך את ברכת האילנות; בראש חודש ניסן, נערכה חנוכת המשכן ובשנים עשר הימים שלאחריו הקריבו נשיאי שנים עשר השבטים קורבנות, נשיא ליום.
זכר לכך, נוהגים לקרוא את הפסוקים המתארים את קרבן הנשיא שהקריב באותו יום, בימים אלו.
10 . בקרב יהודי תוניסיה ולוב נהוג טקס הנערך בערב ראש חודש ניסן ומכונה "בשישה" או "בסיסה".
הטקס כולל איחולים לשנה טובה וברוכה, כציון לשנה חדשה המתחילה בחודש זה על פי התורה.

תגובות