הידברות - הרב ישראל מאיר לאו - שבת הגדול

שבת הגדול

מדוע נקראת השבת שלפני פסח שבת הגדול ולא שבת הגדולה, מה פרוש השם ומה מייחד שבת זו, מדוע בתורה מכונה חג הפסח חג המצות ולעולם לא בשמו המוכר, ואילו בכל הדורות מאז קוראים לחג חג הפסח, כל זאת ועוד מעניני החג בדרכו המיוחדת והמרתקת של הרב לאו.

תגובות