הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויקרא - תשע"ג

חכמת הציור - פרשת ויקרא

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
הנושא: חכמת הציור.

תגובות