הידברות - הרב הרצל חודר - חודש ניסן

חודש ניסן

קצרים.
חודש ניסן מלשון ניסים שנעשו לעם ישראל.
מהם מאפייני חודש ניסן?
מהי ברכת האילנות?
הרב חודר בפנינים לחודש ניסן.

תגובות