הידברות - הרב אופיר מלכה - שמירת השבת מועילה לאדם

שמירת השבת מועילה לאדם

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת.
והפעם: שיחה כללית על מעלת שמירת השבת וסגולותיה עבור האדם.

תגובות