הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת כי תשא - תשע"ב

המן וחוסר האחדות - פרשת כי תשא

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
הנושא: המן מנצל את פירוד עם ישראל כדי להשמידם.

תגובות